چطور تصویرسازی ذهنی کنیم؟

تصویر سازی ذهنی چیست؟ به احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده که در سمینار یا کارگاه یا کلاسی از شما بخواهند تصویر سازی ذهنی انجام دهید. این کاری است که همه ما روزانه در زندگی خود انجام می‌دهیم هرچند ممکن است در زمان تمرین به نظر پیچیده و مشکل بیای…