مدیریت ترس از سخنرانی

چطور ترس از سخنرانی را مدیریت کنیم؟

ترس چطور بوجود می آید ترس یک مکانیسم طبیعی بدن در مواجهه با موقعیت های ناشناس و احتمال خطر است. بدن به طور طبیعی و غیر ارادی برای بقا تلاش می کند که همراه با علائمی است از جمله بالا رفتن ضربان قلب و بالارفتن دمای بدن و در عین حال سرد شدن دست و پا…